Vot rytoj...

„Vot rytoj ateisiu ir tylėsiu!"
Iš pokalbių redakcijoje