Astrida Petraitytė. Kultūros dienos ir naktys Europoje

Lietuva jau pirmininkauja ES Tarybai. Šį pirmadienį (liepos 1-ąją) ji perėmė estafetę iš Airijos.
Tokie tarptautiniai renginiai atveria naujas pažintines erdves įvairiomis pras­mėmis. Manyčiau, mums, lengvai žongliruojantiems, subendravardiklinta ES sąvoka bus proga įdėmiau žvilgterti į Sąjungos, kuriai priklausome, valdžios struktūrą, atskirų darinių funkcijas, jų vykdymo mechanizmą. Tarkim, aš Kultūros ministerijos surengtuose spaudos pusryčiuose (06 26), skirtuose būtent Lietuvos kultūros programai pirmininkavimo laikotarpiu aptarti, po kalbų apie teisėkūros lauko perspektyvas tikslinausi: „Ar Lietuva inicijuos teisės aktus?.." ir, pasirodo, kvailai leptelėjau. KM specialistei teko kantriai aiškinti, kad teisės aktų inicijavimas – tai Europos Komisijos kompetencija, mūsų šalies pirmininkavimo ES Tarybai metu bus derinamos šalių pozicijos dėl skirtingo įdirbio stadijose esančių teisės aktų... Ar mirtingajam supaisyti, internete radau: „Į Europos Sąjungos Tarybos, neoficialiai dar vadinamos ES Taryba, posėdžius renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką" (europa.eu). Bet laužyti galvas dėl tų subtilybių palikim valdininkams, mums, Trečiojo brolio bendrijos atstovams, tegu rūpės menai ir kitokios pramogos.
O apie tai Kultūros ministerijos renginyje daug, gražiai ir vaizdžiai kalbėta. Ministras Šarūnas Birutis nuteikė viltingai –­ daugelyje ES šalių kultūra tapusi svarbiausiuoju prioritetu, mes kol kas atsiliekam, bet – vejamės. Pagrindinis dėmesys sutelktas į Lietuvos kultūros sklaidą, mūsų menininkų pristatymą užsienyje. Ne tik pasisakymų išklausėme –­ galėjome ir dar galėsime studijuoti išdalytus informacinius tekstus bei leidinukus. Štai anglakalbė kultūros renginys, šių metų liepą–gruodį organizuojamų užsienyje, programa – bent fragmentiškai su ja susipažinus telieka džiugiai pritarti: visa Europa pamatys, kokie esame talentingi ir kūrybingi! Mūsų kultūros renginių centrais taps Briuselis, Gentas ir Strasbūras – tarkim, galima tik įsivaizduoti, kokia įspūdinga bus M. K. Čiurlionio darbų paroda Belgijoje (Gente), jei ji numatyta kaip didžiausia iš lig šiol užsienyje surengtų! Vaizduotę žadina ir pažadas, kad ES Tarybos būstinę Justus Lipsius apipavidalins Sauliaus Valiaus vadovaujama UAB „Ekobalta", šiame pastate įkurdinsianti „Europos sodus"! Briuselyje surengta programa „Focus on Lithuania" supažindins su Jonu Meku ir Fluxus...
O juk pristatant Lietuvos kultūrą tikrai bus išsiveržta iš ES „oficiozinės" erdvės...
Štai Varšuvos „Muzikos sodus" atvers Lukas Geniušas, dar visas būrys mūsų menininkų pasirodys šiame festivalyje! Šlėzvigo-Holšteino (Vokietija) festivalio viešnia bus Violeta Urmana! Ir Briuselis turės progos išgirsti šią mūsų žvaigždę –­ Bozar centre Urmana pasirodys kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojamu Modesto Pitrėno.
Išties akys mirga nuo lietuviškųjų (brang)akmenėlių europinėje mozaikoje: Dubline fotografijų parodą „Vilniaus barokas" pristatys Kęstutis Stoškus, Romoje savo pastelę ir tapybą – Stasys Eidrigevičius, Reikjavike instaliaciją – Žilvinas Kempinas...; Zalcburge savo kūrybą skaitys Giedra Radvilavičiūtė...; Londono džiazo festivalyje bus ir lietuviškoji džiazo diena... Ir t. t. Net ties Europos žemyno riba nebus sustota – mūsų menininkai prisistatys Filadelfijos (JAV) meno muziejaus parodoje Craft Show 2013, o Lietuvos kamerinis orkestras gastroliuos Kinijoje...
Įspūdingu leidiniu – šešių knygelių rinkiniu „Lietuvos kultūros gidas" – teko pasigrožėti tik iš tolo. Bet ne tik knygelių pavidalu pasirodė šis šiuolaikinę šalies kultūrą pristatantis gidas – taip pat ir „USB rinkmena anglų kalba bei leidinių pagrindu sukurta interneto svetainė Culture guide.lt" (iš Tarptautinių kultūros programų centro informacijos).
Taigi didžiojo įvykio išvakarėse KM Baltojoje salėje su ne itin gausiais (gal vasaros sezono įtaka?) spaudos atstovais susitiko ministras Šarūnas Birutis bei dalis tarptautinio vyksmo organizatorių: Eglė Saudargaitė, Daiva Parulskienė, Eglė Deltuvaitė ir Užsienio reikalų ministerijos atstovas Andrius Grikienis. Pastarojo dalyvavimas paliudijo šių dvie­jų institucijų –­ URM ir KM –­ glaudų bendradarbiavimą Lietuvą pristatant užsienio šalyse.

*
Spaudos pusryčiuose (kuriuos, beje, KM pažadėta rengti ir ateityje) dėmesį sutelkus į Lietuvos kultūrinę sklaidą užsienyje, čia, Lietuvoje, gausiai atvykusiems ir atvyksiantiems oficialiems svečiams atsiveriančios meninių atradimų galimybės liko tarsi nutylėtos. Bet akcentuota, kad bus surengta bent keletas diskusijų ir konferencijų įvairiais, plataus spektro kultūros klausimais – jos politikos formavimo, paveldo išsaugojimo, šiuolaikinių technologijų įtakos žinia­sklaidai ir pan.
O mes patys, turėdami tiek progų dvasinėms puotoms (bent jau sostinėje), galime numanyti, kad ir svečiai laisvalaikiu neliks nuskriausti. Štai šio politinio Lietuvos išbandymo išvakarėse, birželio 27-ąją, atvėrė duris nauja meno šventovė –­ Vytauto Kasiulio muziejus! Šio Paryžiuje kūrusio ir šlovės sulaukusio dailininko gausi, savita (bent jau dalis darbų išties nepakartojamai kasiuliški) kūryba Lietuvon sugrįžo padovanota jo našlės Bronės Kasiulienės, šia švente jau, tikėkimės, pasidžiaugusios iš ten, Aukštai, ir sūnaus Vytauto Kasiulio, atidarymo metu tarusio tik dėkingumo žodžius. Darbai eksponuojami dviejų aukštų salėse (kai kurie iš jų, pasiskolinti, grįš savininkams, –­­ numatyta erdvė ir laikinoms pa­rodoms). Net į dailininko dirbtuvę, kuriai atitvertas vienos salės kampelis, galime užmesti akį –­ dovanoti ir asmeniniai Kasiulio daiktai, kūrybos reikmenys.
Štai, man regis, įdomu: „Muziejus įrengtas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis, įgyvendinus projektą „Vytauto Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams" (iš kvietimo į atidarymo iškilmes). Taigi pasidžiaugiant apčiuopiama mūsų narystės ES nauda, vis dėlto sukrebžda ironiškas gailavimas: prie ES „kasos langelio" Turizmas savo galinga krūtine vis dar turi pridengti vargšelę prašytoją Kultūrą... Gal Lietuva staiga imsis iniciatyvos visas aukštas ES galvas įtikinti, kad priedangų, alibi net ir „nenaudingiems" menams nereikia? Gal ir iš nieko – iš entuziazmo – radęsi didingieji Valdovų rūmai, kurių kultūriniais-istoriniais ženklais prisodrintose menėse oficialieji svečiai praleis ne vieną valandą, taps argumentu?
Bet gal visiems, vartantiems penktadienio Litmenį, metas subruzti – juk laukia Kultūros naktis! Ja oficialiai atidaroma Lietuvos pirmininkavimo ES kultūros programa! Šįvakar, penktadienį, įsižiebs renginių fejerverkas! Manau, neverta bambėti, kad organizatoriai, užuot surengę šventę sau ir mums, stengiasi pasirodyti prieš užsieniečius (tokių balsų pasigirsta) – kodėl neišėjus mums visiems šįvakar, nepanaktinėjus, klydinėjant iš vieno renginio į kitą, užsukant pro atviras muziejų duris ir kodėl nepakvietus pašėlti solidžiųjų Europos ministerių?!