Balys Sruoga

Valerija Čiurlionytė, Julius Abraitis ir Balys Sruoga, apie 1916 m.

Balys Sruoga – Petrogrado universiteto Istorijos-filologijos fakulteto literatūros specialybės studentas, 1915–1916 m.

Balys Sruoga kelionės po Kaukazą metu, 1917 m. Nuotraukos iš LLTI BF, Sruogos fondo