Deimantė Daugintytė. Iš pogrindžio į sąmoningumą

Antanas Šileika (I. Gelūno nuotr.)Antanas Šileika – lietuvių kilmės autorius, gimęs ir gyvenantis Kanadoje. Nors angliškai rašančio A. Šileikos knyga „Bronzinė moteris“ („Woman in bronze“ 2004 m., lietuvių kalba – 2009 m.) buvo išversta į lietuvių kalbą, bet tik šiais metais rašytojui skirta tiek dėmesio. Jo ketvirtoji knyga apie partizaninį judėjimą „Pogrindis“ pristatyta Vilniaus knygų mugėje. A. Šileika, atrodo, gana racionaliai vertina Lietuvą, nepoetizuoja jos istorijos. Autorius neslepia, kad buvo toks periodas, kai Lietuva jam buvo paskutinėje vietoje, bet dabar tai jau trečioji knyga, susijusi su tėvų žeme. Jo smalsumas, domėjimasis partizaniniu laikotarpiu ir apskritai šalies praeitimi žavi. Rašydamas apie anapus Atlanto esančią šalį, kurioje niekada negyveno, A. Šileika rodo sąmoningą norą būti šalia savo atminties. Vytautas Kavolis kalba apie sąmoningumo trajektorijas kaip kultūros, istorijos vaizdą, stebimą iš šalies, atsiradus laiko distancijai. Tokią paradigmą savo romanais brėžia šiuolaikiniai autoriai, atsigręžę į istorinę tiesą.