Edmundas Untulis. Bibliotekai – vilkai striukiai beuodegiai?

Kas gali būti bendra tarp daržininko ir mūrininko? Tikriausiai nieko? Jų net uždarbis skirtingas. O kas gali būti bendra tarp paštininko ir bibliotekininko? Tai žino tik didžiausieji mūsų šalies protai. Bibliotekininkas privalo nusimanyti knygų ir skaitytojų pasaulyje, o paštininkas – ne tik žinoti, kur gyvena galimi adresatai, bet dar ir mokėti gerai skaičiuoti, nes tenka senukams ne vien laiškus iš užsienio, bet ir pensijas išnešioti, apskaičiuoti sumas už priimtas registruotas ar kitokias siuntas bei siuntinius. O juk ne kiekviena bibliotekos dūšelė gali pasigirti puikiais buhalteriniais sugebėjimais. Nejaugi galima ramia sąžine tokią vargo bitelę bausti už ne pikta valia padarytas finansines klaidas? Kita vertus, juk tada reikėtų bibliotekose papildomai įrengti ir specialią įrangą, kuri reikalinga pašto teikiamų paslaugų funkcijoms atlikti. Be to, dar tektų bibliotekos fronto avangardą apmokyti, kaip su tomis naujomis technologijomis gražiai apsieiti ir jų nesugadinti.

Jei Seime juodas ir baltas aveles gali ganyti visi, kas tik turi lankstų liežuvį ir lakią vaizduotę, tai politikams neparankiose specialybėse reikalingas ir šioks toks atitinkamos srities darbo išmanymas. Bet valdžios apluoko įnamiai tikriausiai to nežinodami dažnai subrandina Ostapo Benderio išmonės vertas idėjas? Todėl vidinis balsas man sako, jog nereikėtų labai nustebti, jei kurią nors mielą dienelę atsiras toksai minties galiūnas, pasiūlysiantis bibliotekininkų „ložę“ įsprausti ir į medicinos darbuotojų rėmelius. Argi būtų labai sudėtinga romantiškos natūros bibliotekininkei sukalti į kokio nors ligonėlio užpakalį adatą su vakcina nuo kiaulių gripo ar į veną suvaryti kokio nors skiedalo? Jei narkomanai sugeba sau į veną pataikyti su „špricu“, tai negi bibliotekininkai to nesugebėtų? Sykiu bibliotekininkai galėtų atlikti ir veterinarų vaidmenis.

Ar tai nebūtų puiku?! Parodytume pavyzdį ne tik artimiausioms kaimynėms, Europai, bet ir pačiai Amerikai! O pasisemti patirties į Lietuvą atskristų ne tik marsiečiai, bet ir veneriečiai!

Kol nevėlu, noriu valdžios specialistams pasiūlyti dar tobulesnį galimos smegenų ir finansų evoliucijos variantą. Jeigu kai kas atradęs „Ameriką“, retoriškai paklausia: „Kodėl turi dirbti du atskiri žmonės, kai vienas žmogus gali per tą patį laikotarpį atlikti tas pačias funkcijas?“ Aš tokio pareiškėjo vietoje paklausčiau šitaip: „O kodėl vienas žmogus per tą patį laikotarpį negalėtų atlikti 141 žmogaus funkcijų?“ Ir tuo minčių bei visų kitų sugebėjimų galiūnu pasiūlyčiau skirti bibliotekininko profesijos atstovą ar atstovę.
O gal čia kita tiesa paslėpta? Gal biblio­tekininkai tapo striukiais bukiais beuodegiais vilkais, kuriems, kai tik pasitaiko proga, stengiamasi kai ką nukirpti?

 

Edmundas Untulis,

Genialių valdžios minčių nagrinėtojas