Irena ALEKSAITĖ. 2013-ieji – lenkų literatūros metai

Literatūra – žmones, šalis ir kultūras jungiantis tiltas. Tokia pagrindinė šiais metais prasidėjusio naujo projekto –­ kiekvienus metus skelbti vienos šalies literatūros metais –­ mintis. 2013-uosius Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė lenkų literatūros metais, nutiesdama savo pirmąjį tiltą į, regis, lietuvių skaitytojui jau gerai pažįstamą kaimynų lenkų literatūrą. Lietuvoje daug dėmesio skiriama lenkų rašytojų, Nobelio premijos laureatų, Czesławo Miłoszo, Henryko Sienkiewicziaus, Wisławos Szymborskos, Władysławo Reymonto kūrybai, o ypač gerai žinomi tie rašytojai, poetai, kurių biografija neatsiejama nuo Vilniaus ir Lietuvos.
Tačiau 2013-ieji skaitytojams tikrai padės daug ką atrasti – viena vertus, iki šių dienų tęsiamas sarmatizmo ar romantizmo tradicijas, kita vertus, jaunosios lenkų rašytojų kartos kūrybą, ir, žinoma, geriau pajusti lenkų literatūros savitumą. Suprantama, kad domintis kaimynais kitomis akimis pažvelgiama ir į savąją literatūrą, juk neišvengiamai atsiranda paralelių, išryškėja skirtybės.
Nuo 2009 metų Vertėjų sąjungos ekspertų skelbiamuose geriausių metų verstinių knygų sąrašuose yra vos po vieną kitą lenkų autorių kūrinį. 2012 metų vertingiausios verstinės šiuolaikinės literatūros ir klasikos sąraše yra tik trys lenkų autorių kūriniai: Czesławo Miłoszo „Abėcėlė" (vertė Vytautas Dekšnys), Jerzio Pilcho „Mano pirmoji savižudybė" (vertė Vyturys Jarutis) ir Witoldo Gombrowicziaus „Apsėstieji" (vertė Irena Aleksaitė). Geros knygos leidybos tradicijos itin sparčiai menksta, jau seniai laikas kviesti bendradarbiauti ir vertėjus, ir literatūros žinovus, ir skaitytojus. Taip šis reikalingas sprendimo klausimas pernai vėlyvą pavasarį susikonkretino į šį naująjį projektą – lenkų literatūros metus.
Lenkų literatūros vertėjai parengė besidomintiems literatūra kūrybingą lenkų literatūros metų programą, kuri visus metus kvies pajusti Lenkijos literatūrines nuotaikas knygų aptarimuose ir skaitymuose įvairiose tradicinėse ir kitose viešose erdvėse visoje Lietuvoje. Pirmasis toks renginys jau įvyko „Mint Vinetu" knygyne, pavadintas „Czesławas Miłoszas ir Witoldas Gombrowiczius – meilė ir provokacija". Rašytoja ir vertėja Birutė Jonuškaitė kalbėjo apie Czesławą Miłoszą ir jo mylimąsias. Tai buvo pasakojimas, paremtas poeto biografijos fragmentais, perpintas eilėraščiais, skirtais vienai ar kitai mylimajai arba leidžiančiais tarp eilučių atpažinti mylimas moteris – senelę, mamą, studentišką meilę Jadvygą ir kitas. Vertėja Irena Aleksaitė atskleidė Witoldo Gombrowicziaus pomėgį nutaisius kuo rimčiausią veidą provokuoti, kelti sumaištį ir šaipytis.
Tiesą sakant, „kitos viešos erdvės" traukia labiau (o gal mes jas prisitraukiam?) – tad kitas to paties ciklo renginys vyks balandžio 27 d. Kurtuvėnų dvaro svirne. Kviečiame atvažiuoti, su šeima ar draugais praleisti dieną gražiose Kurtuvėnų dvaro apylinkėse, o pavakare pasiklausyti vertėjų pasakojimų. Taip pat numatyti lenkų literatūros skaitymai Dargužiuose, Sūrininkų namuose, kur sykiu pabandysime ir patys pagaminti sūrių, ir jų paragauti, o Dzūkijos sodyboje „Grikucis", ne tik kalbėsime apie lenkų literatūrą, bet ir kepsime, ir ragausime bandas.
Šiuo metu kultūrinei spaudai rengiamos lenkų kalbos verstų knygų recenzijos, straipsniai apie lenkų literatūrą, interviu su vertėjais iš lenkų kalbos, rekomenduojamos leisti literatūros sąrašas, kuriuo galės naudotis leidyklos.
Labai svarbus įvykis – lenkų literatūros vertimų bibliografijos parengimas. Bus įdomu pamatyti visas iš vienos kalbos išleistas knygas, įvertinti leidėjų ir vertėjų pasirinkimą. Iš šios bibliografijos ekspertų komisija atrinks kokių dvidešimt geriausių knygų, tasai sąrašas bus paskelbtas Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapyje, ir visi norintys galės balsuoti už mėgstamiausią knygą – taip bus išrinkta visų laikų skaitomiausia lenkų literatūros knyga. Ji bus paskelbta rudenį, lapkričio mėnesį, per baigiamąjį lenkų literatūros metų renginį. Visi balsavusieji dalyvaus loterijoje, laimėtojui Lenkijos institutas žada neblogą prizą.
Lenkijoje, Seinų pasienio centre, yra organizuojamas Abiejų Tautų Respublikos literatūros seimelis. Jis truks dvi dienas ir jame bus aptartos kelios lenkų literatūros knygos. Tame seimelyje galės dalyvauti ne tik vertėjai iš lenkų kalbos, bet ir visi, kurie domisi lenkų literatūra.
Informacija apie visus renginius ir publikuotus straipsnius skelbiama Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos tinklalapyje: www.llvs.lt

Irena Aleksaitė, projekto koordinatorė