Jūratė Jagminienė. Iš amžininkų atsiminimų apie Praną Mašiotą

Pranui Mašiotui – 150

Pranas Mašiotas. 1863–1940Gruodžio 19 dieną sukanka 150 metų, kai Zanavykų žemėje, netoli Kudirkos Naumiesčio, Pūstelninkų kaime, gimė lietuvių pedagogas, publicistas, vaikų rašytojas, kultūros veikėjas Pranas Mašiotas. Lietuvos švietimo istorijos muziejuje visuomenei pristatyta virtuali paroda „Atminties spalvų retrospektyva. Pedagogui Pranui Mašiotui – 150". Tai jau devintoji virtuali paroda iš ciklo „Atminties spalvų retrospektyva"; virtualioje erdvėje galima susipažinti su mūsų švietimo istorija – prisiminti ir priminti visuomenei apie tarpukario Lietuvos inteligentų nuveiktus darbus švietimo ir kultūros srityje. P. Mašiotą kaip literatą, vaikų rašytoją pažįsta visa Lietuva, o ypač jaunieji skaitytojai, tačiau kad jis buvo garsus pedagogas matematikas – žino gal tik vyresnės kartos žmonės, mokęsi matematikos iš P. Mašioto vadovėlių arba kuriems jis pats dėstė matematiką.