Paribio poetas Sigitas Birgelis: lygiais keliais nevaikštau

Vieną iš nuolatinių „Literatūros ir meno“ autorių, Punsko krašto lietuviškos tradicijos puoselėtoją SIGITĄ BIRGELĮ1 kalbina JURGITA STANKAUSKAITĖ.

Draugai