Pranas Visvydas. Nubalnotas žirgas

Ankstyvą pokarį Mariendorfo
Pabėgėlių stovykloje Berlyne
Prie lentos šachmatų laukėm
Vakarienės davinio, vadinamo
„es ist genug zum Leben".
Figūros irgi laukė mūsų pirštų.

Varžovui teko juodos.
Pauostęs nuorūką, tausojamą
Rytojui, užsigeidė papasakoti
Apie draugo mirtį forte:
Jie šaudė kieme iš kulkosvaidžio,
Nes suimtieji kliudė jiems pabėgti.

Bailiai žiaurūs, pertraukiau,
Papasakosi, vyre, gal vėliau,
Dabar figūros laukia.
Taip. Jos laukia, tavo baltos,
Eik. Aš pasiruošęs gintis.

Pradėjau įprastą gambitą.
O jis azartiškais ėjimais
Prarado centrą ir netrukus
Prakišo karalienės žirgą. Matėsi,
Kad jo mintyse siaučia
Įvykusių žudynių vaizdas.
Ir užmatuotas tarė: „Scheisse!"
Ir sutraiškė nuorūką.

Birutė Kaupaitė. „Autoportretas, arba Noriu būt laisva – II!“ Veltinys, autorinė technika, 90x140. 2012. Apdovanota „Auksine šaudykle“