TRUMPA KRONIKA

Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) diplomatinėje konferencijoje Pekine birželio 26 dieną pasirašyta nauja tarptautinė sutartis dėl audiovizualinių atlikimų apsaugos –­ Pekino audiovizualinių atlikimų sutartis, kuri užpildė atlikėjų teisių tarptautinio reglamentavimo spragą, likusią nuo 1961 metų. Priėmus Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų apsaugos, atlikėjų kūrybinės veiklos rezultatams audiovizualinėje srityje nebuvo suteikta atitinkamo lygio apsauga. Pekino sutartį pasirašė 48 šalys – PINO narės, 122 šalys, tarp jų ir Lietuva, pasirašė baigiamąjį PINO diplomatinės konferencijos aktą.  Daugiau informacijos www.wipo.int.

Eimutis Markūnas. „Vizualizacija“

Liepos 13 d. Austrijoje, Feld­kircheno mieste, Lichtenšteino rū­mų meno galerijoje, atidaryta lietuvių šiuolaikinio meno paroda, kurioje eksponuojami Eimučio Markūno, Jurgos Barilaitės, Agnės Jonkutės, Sauliaus Paliuko, Eglės Ulčickaitės, Andriaus Zakarausko ir Arvydo Žalpio darbai. Menininkus parinko Arno Eggeris, Markus Keelis ir Haraldas Gfaderis, parodos koncepciją parengė ir kūrinius atrinko Arvydas Žalpys. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su galerijomis „Meno parkas“, „Vartai“ ir kultūros atašė. Projektą remia Feldkircheno miestas, Forarlbergo federacinė žemė ir LR kultūros ministerija. Paro­da veiks iki rugsėjo 2 dienos.

Dailininkams ir dailės kritikams Saari rezidencijoje Suomijoje gegužę – rugpjūtį (pasirinktinai) skiriamos stažuotės. Paraiškas galima teikti rugpjūčio 1–31 d. Mokama stipendija, suteikiama studija. Daugiau informacijos www.koneensaatio.fi/en/manor/presentation.

Parodos atidarymo akimirka

Lietuvos ambasados Varšuvoje kultūros centre liepos 18 dieną atidaryta fotografo Jono Danausko nuotraukų paroda „Miškuose prie Baltijos“. Nuo 1980 metų profesionaliai fotografuojantis J. Danauskas yra surengęs daugiau kaip dešimt asmeninių parodų Lietuvoje ir užsienyje, išleidęs daug leidinių apie Lietuvos miškus bei gamtą. Pasak menininko, paroda „Miškuose prie Baltijos“ – tai ne tik kelionė Šiaurės Europos valstybių miškais, bet ir prie Baltijos jūros gyvenančių žmonių, kurių charakterį per šimtmečius formavo jūra, ežerai, upės ir miškai, dienoraštis.