Užuojautos

Dėl scenografo NAGLIO KARVELIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame aktorių Rimgaudą Karvelį dėl tragiškos sūnaus, kino dailininko NAGLIO KARVELIO mirties.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame Mindaugą Nastaravičių dėl Tėvo mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga