Užuojauta

Mirus mylimam Sūnui, nuoširdžiai užjaučiame poetę Oną Mikalauskienę.
Lietuvos rašytojų sąjunga