Užuojauta

Dėl dailininkės RENATĖS LŪŠIS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga