Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame vertėją Ritą Vidugirienę dėl Tėvelio mirties.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga