Užuojauta

Mirus vertėjai Ramutei RAMUNIENEI, nuoširdžiai užjaučiame velionės dukrą vertėją Jonę Ramunytę ir kitus gimines bei artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga