Užuojauta

Dėl dailininko LINO JULIJONO JANKAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

 

Draugai