Užuojauta

Mirus rašytojui, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatui Tomui SAKALAUSKUI, nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

 

Draugai