Užuojauta

Nuoširdžiai užjaučiame dailininkes Zitą Kreivytę ir Oną Naruševičienę dėl brolio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga