Užuojauta

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos Rektoriaus pavaduotoją personalui ir bendriesiems reikalams Rūtą Pilkauskienę.
Vilniaus dailės akademija