Užuojauta

Dėl dailininkės IEVOS NAGINSKAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga