Užuojauta

Skaudžią liūdesio valandą dėl Vilniaus dailės akademijos Kostiumo dizaino katedros absolvento, Tekstilės katedros magistranto SIGITO MILKEVIČIAUS mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio tėvelius, seserį, gimines ir artimuosius.

Vilniaus dailės akademija