Užuojauta

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą dėl mylimos Mamytės mirties nuoširdžiai užjaučiame Vilniaus dailės akademijos leidyklos darbuotoją Stasę Butrimienę.

Vilniaus dailės akademija