Užuojautos

Dėl rašytojo, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato ROMUALDO GRANAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą, gimines ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

Atmindami Rašytojo ROMUALDO GRANAUSKO asmenybės šviesą ir didžiulius darbus lietuvių literatūrai, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Dėl didžiojo lietuvių rašytojo ROMUALDO GRANAUSKO mirties Lietuvos kino visuomenė nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Genutę, visus gimines ir artimuosius.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Dėl kino dramaturgo, kino žurnalų diktoriaus, Lietuvos kinematografininkų sąjungos nario ir darbuotojo ALBINO ŠUKELIO mirties nuoširdžiai užjaučiame jo gimines ir artimuosius.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame dailėtyrininkę Eglę Kunčiuvienę dėl brolio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga