Užuojautos

Mirus vertėjai RAMUTEI RAMUNIENEI, nuoširdžiai užjaučiame dukrą – vertėją Jonę Ramunytę.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

Mirus vertėjai Daliai LENKAUSKIENEI, nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir gimines.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame mokslo darbuotoją Giedrę Bufienę dėl mylimos Mamos mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai