Užuojautos

Nuoširdžiai užjaučiame dailininką Vaidotą Žuką ir visus artimuosius dėl Tėvelio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl Tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Reginą Kondrackają.
Vilniaus dailės akademija