Užuojautos

Dėl rašytojo VALDO GEDGAUDO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines, draugus ir artimuosius
Lietuvos rašytojų sąjunga

„Literatūros ir meno“ žmonės nuoširdžiai užjaučia gimines ir artimuosius dėl poeto, teatro kritiko VALDO GEDGAUDO mirties.