Užuojautos

Lietuvos kinematografininkai liūdi dėl didžio Lietuvos kino menininko ARŪNO ŽEBRIŪNO mirties ir nuoširdžiai užjaučia jo šeimą ir artimuosius.
Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Dėl mylimos Mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Algirdą Pocių.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Lietuvos rašytojų sąjunga nuoširdžiai užjaučia rašytoją Arvydą Genį dėl Motinos mirties.