Užuojautos

Mirus M. K. Čiurlionio kūrybos propaguotojui, paveldo saugotojui šviesios atminties STANISLOVUI URBONUI, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai ir artimiesiems.
Lietuvos kompozitorių sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Gasparą Aleksą dėl Mamos mirties.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Gasparą Aleksą dėl Mamos mirties.
Kauno rašytojai, Kauno meno kūrėjų asociacija