Užuojautos

Dėl rašytojo VYTAUTO SKRIPKOS mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Dėl animacinio kino režisieriaus JUOZO SAKALAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame jo gimines ir artimuosius.
Lietuvos kinematografininkų sąjungos Animatorių gildija

Nuoširdžiai užjaučiame dailininką Tadą Deksnį dėl Tėvelio mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga