Užuojautos

Dėl dailininko JURIJAUS BALTRŪNO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko ANTANO MIKALAUSKO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga