Užuojautos

Dėl dailėtyrininkės SIGITOS JULIJOS SAMUOLIENĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininkės GIEDRĖS GUČAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga