Užuojautos

Dėl dailininkės EMILIJOS PLEŠKYTĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl skulptoriaus PRANO BARTULIO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos dailininkų sąjungos galerijos darbuotoją Laimą Stungienę dėl vyro mirties.
Lietuvos dailininkų sąjunga

Dėl dailininko Alfredo ŠATO mirties nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga