Užuojautos

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Mokslinės bibliotekos rankraštyno vedėją Virginijų Gasiliūną dėl mylimo Tėvelio mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai

Nuoširdžiai užjaučiame Virginijų Gasiliūną dėl Tėvo mirties.
„Literatūros ir meno" redakcijos žmonės

Dėl Motinos mirties nuoširdžiai užjaučiame Poetinio Druskininkų rudens ir Šiaurės vasaros festivalių direktorę Rūtą Elijošaitytę.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Nuoširdžiai užjaučiame Rūtą Elijošaitytę dėl Mamos mirties.
„Literatūros ir meno" redakcijos žmonės