Alis Balbierius. Nature morte

 

granato forma vazoj traukias,
raukšlėjasi oda lyg moters
įraudęs skruostas, kurs kadaise
už rožės žiedlapį skaisčiau žydėjo,
už šilkverpio švelniausią giją...
...ilgai stebėsiu kintant formą,
hegzametrą nykimo, jį užrašo
granato vazoj temstantis raudonis
nykimo spalvos lėtos – ir poezija
kurią regėt geriau, nei tarti žodį

 

Rimvydo Strielkūno nuotrauka