Dominykas Norkūnas. Eilėraštis, pomirtinė kaukė ir tamsa

Dominykas Norkūnas. Eilėraštis, pomirtinė kaukė ir tamsa
Dovilė Dagienė-DoDa. Mamuto skeletas. VU Geologijos muziejaus parodos „Vilniaus mamuto pėdsakais“ ekspozicija, 2020.

 

Eilėraštis turi kažką pasakyti

 

bet veidrodis tamsoje nieko nesako

pomirtinė kaukė veidrody nieko nesako

 

pomirtinėje kaukėje žybteli akys

žybteli veidrody

žybteli tamsoje

ir nieko nesako

 

už kampo

skulptūros ranka

kybo erdvėj

aplipus

sekundėmis

it mėlynu sniegu

 

neriu

pro drėgną klepsidros

skylutę

ir krentu

ant įkaitusių plokščių

nematytoj

liepsnojančioj gatvėj

 

eilėraštis turi kažką pasakyti

 

mano veidas – vario lėkštė

ji laiptais nurieda

į tamsą

 

nesakydama nieko