gytis norvilas. saulės sezonas

(skaitovui, saksofonui ir styginių kvartetui)

Kristijoną D. minint

kristi kristi Kristi jonas kursto saulę
visus gyvus krečia siaubas, kad užges ir nebebus
tįsia vabalas net šaką, kas atlikę nuo žmogaus - - -
staugsmas, vasara, žiemruo - - -
penktas metų laikas grabas, šeštas – jau puri dirva

jau saul vė atko bu svie / ir žiam ša trū par ma juo
šūd bal vis au tam bjaur gim / ir vis gim bei tėv prot lai
– taip metai iš metų, kol laikas išsrūs mirties loveliu –

kristi kristi Kristi jonas gena saulę – ryto metas – laikas kilt
brenda būrai upeliūkštin nusilenkt ir apsipraust
sukas ratas: purvas, žmonės ir vanduo tas pats
tu čia augalas, miruolis, čia jau raibulys žuvies vyzdy
nieko nėra laikinesnio net už liepsną danguje

jau saul vė atko bu svie / ir žiam ša trū par ma juo
šūd bal vis au tam bjaur gim / ir vis gim bei tėv prot lai
– taip metai iš metų, kol laikas nubėgs siauru liepteliu –

skarabėjas, saulės tarnas, gyvastim verčiąs trąšas
Lauras, Krizas, Milkus, Pričkus, Selmas, Slunkius, Merčius, Diksas - - -
kas visus dabar atmins?.. stoja draugėn viens prie kito įsiręžus saulę rist
visus mirusius ir gyvus kausto klaikas, kad pajuos ir nebešvies
prakaito daugiau nei kuro! – o kas mums darbo po velniais!

jau saul vė atko bu svie / ir žiam ša trū par ma juo
šūd bal vis au tam bjaur gim / ir vis gim bei tėv prot lai
– taip metai iš metų, kol laikas išlėks troškiu dūmeliu –

negelbės jau niekas: mašinos, domkratai, varikliai, nafta
kelia kartį pasiėmę, dega dangūs ir aistra
teka, trykšta saulės pienas - - -
sukas ratas: kraujas, oras, debesis tas pats
visi gimsta saulę ginti, kad keliautų link nakties

jau saul vė atko bu svie / ir žiam ša trū par ma juo
šūd bal vis au tam bjaur gim / ir vis gim bei tėv prot lai
– taip metai iš metų, kol laikas virs tamsos kauleliu –

 

Tekstas rašytas bendradarbiaujant su kompozitoriumi Martynu Bialobžeskiu, kuris šiam tekstui parašė muziką. Kūrinio „Saulės sezonas" premjera įvyko sausio 16 d. VDA „Titaniko" ekspozicijų salėse, renginyje „Metai atveria metus", minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Atliko aktorius Irmantas Jankaitis, Liudas Mockūnas (saksofonas) ir Čiurlionio kvartetas.