Kristijonas Donelaitis. „Tykiai sklendžiančios valandos, laiko skubrūs šešėliai!..“

Prieš 300 metų, sausio 1 d., gimė Kristijonas Donelaitis (1714–1780)

Kristijonas Donelaitis

Tykiai sklendžiančios valandos, laiko skubrūs šešėliai!
Dvidešimt metų – it mirksnis, prasmegę jau skradžiai,
Tavo Niekas prašapęs, tavo Viskas traukiasi spėriai:
O meilė šaukias bergždžiai, kas mylėta, grįžti į pradžią.
Nuožmios kančios, būkit galop nugalėtos!
Į tylą traukias dejonės, slopsta ir raudos;
Plūsk džiugesy, grįžk į kūnus, gėlos nuvarytus,
Ir kaip kadais draugužis linksmybėj lai maudos!
Žiedais pursloja gegužis išsyk su pavasariais,
Prašmatnus jo drabužis plaikstos visais pašaliais;
Įkandin brūžina Flora, užsivožus vainiką vienatinį,
O erdvės trenkia balzamais, kvapais.
Miškas ir laukas gaudžia sėdams pavasario aistrą
Mažas ir didelis groja, stygos jų virpa
Aidas aidais, atobalsiai veja viens kitą
Iki savo tuštybe į tuštumą virsta.
Na, ir? Ar žmogui skirta vien kančia vaduotis,
Lenkti nugarą be ūpo, be paguodos?
Anaiptol, šis pasaulis jam it rojus duotas
Jis, antraip nei Heraklitui, ne vien pakriaušės ašarotos.

Iš vokiečių kalbos vertė gytis norvilas

Eilėraštis verstas projektui „Lietuvių  kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių skaitmeninės duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas", kurį finansavo Europos Sąjunga ir Lietuvos Respublika. Projektą vykdė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su partneriais.  Skaitmeninė duomenų bazė www.šaltiniai.info veikia nuo 2013 metų lapkričio mėnesio.