Vidas Morkūnas. „arba žmonėms arba...“

arba žmonėms arba
žvaigždėms
tu pažadėk naktis
ir jūras
patiesk smėlėtą kelio
kailį
aušrom kvepės jo
pabaiga

arba žvaigždėms arba
žmonėms
kažkas paklojo šaltą
guolį
nieks nesuprato
nieks nematė
neišgirdo
balso kurs užlūžo
toly

 

Andrius Erminas. Objektas iš parodos „Ribos“

Apie parodą skaitykite čia