Pėteris Brūveris. Baimės

Pirmas eilėraštis Stasiui Jonauskui

 

Vienas bijosi Dievo, kitas – imperatoriaus.
Kraujas bijosi palikti kūną.
Knygos bijo ugnies, manuskriptai – cenzorių.
Tautos nebijo apsisprendimo teisės.

Ar kapitalistas bijo komunisto labiau nei
Komunistas kapitalisto? To aš nežinau.
Girtuoklis nebijo degtinės. Buvo metas, kai ir degtinė
Nesibijojo girtuoklio. Dabar ji įvaryta į pogrindį.

Mažesnis kupranugaris bijo didesnio.
Didesnis viršininkas kelia baimę mažesniam.
Tautų kalėjime Rusijoje motinėlėje
Tėvelis caras bijosi maisto.

Grybai nebijo lietaus.
Dievai nebijo žmogelių.
Tironų lavonai nebijo prisikėlimo.
Latviai šiuomet nesibijo menkos kultūros.

Kalba bijo kalbų susiliejimų.
Pasitaiko žydų, nebijančių persikelti Izraelin.
Lietuviams nereikia bijoti latvių.
Ir latviams – lietuvių. Šovinistai bijo tautų draugystės.

 

Iš latvių kalbos vertė Julius Keleras

 

Petro Rakštiko nuotrauka