Ted Hughes. Wodwo

Kas aš? Šniukštinėdamas, vartydamas lapus,
Blankią dėmę ore sekdamas iki pakrantės
Įbrendu upėn. Kas aš – perskyręs
Vandens veidrodinį pluoštą pažvelgęs aukštyn matau
Upės vagą dugnu į viršų aiškiai mane užvožusią
Ką čia veikiu, pakibęs ore? Kodėl mane ši
varlė taip domina kad ištyręs slapčiausius
jos vidurius pasisavinu? Ar šie meldai
pažįsta mane yra man suteikę vardą ar matė
mane anksčiau, ar pritinku jų pasauly? Atrodau
nesurištas su žeme neįsišaknijęs nukritęs
iš niekur netyčia su niekuo nesu susietas
gijom jokiom galiu keliauti kur noriu
atrodo man ši vieta yra suteikusi laisvę
kas aš tuomet? Laupydamas šio
apipuvusio kelmo žievę nejaučiu jokio džiaugsmo
jokios naudos neturiu tai kam tai darau
aš ir tai ką darau be galo keistai sutampa
Bet kokį galėčiau turėti vardą gal esu pirmas
ar turiu šeimininką koks mano pavidalas koks
mano pavidalas ar didžiulis2 esu jei eisiu
šiuo keliu iki galo pro šiuos medžius pro anuos medžius
ar pavargsiu čiuopia tai vieną iš mano sienų
kol kas o kai sėdžiu ramiai kaip visa
sustoja ir stebi mane atrodo esu visko centras
tačiau dar yra visa kas leidžia šaknis
šaknis šaknis šaknis o dar tas vanduo
toks keistas bet aš ir toliau stebėsiu

Vertė Kornelijus Platelis

1 Wodwo – neaprašytos išvaizdos būtybė, pusiau žmogus, pusiau žvėris, iš XIV amžiaus eiliuoto romano „Seras Gaveinas ir Žaliasis Riteris“, kurią Seras Gaveinas sutiko negyvenamoje vietovėje.
2 Angliškai – „huge“ – autorius žaidžia savo pavarde, dar aiškiau nurodydamas, apie ką čia kalbama.

Dariaus Jurevičiaus fotografija iš parodos „Paslaptys ir melagystės“