Vilnelė. Vaitoki jūra

Irena Petkutė-Vilnelė.Vaitoki jūra
Irena Petkutė-Vilnelė.Vaitoki jūra

Partizanės Irenos Petkutės-Vilnelės (1932–1953) eilėraštis, skelbtas Žemaičių apygardos pogrindiniame leidinyje „Malda girioje“ 1952 m. sausį (Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-5, ap. 2, b. 28, l. 9).