Bibliografijos ir knygotyros centras

Emilijos Visockaitės knygų lentynos

Emilijos Visockaitės
knygų lentynos

 

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

 

Aklumas : [romanas] / Karin Slaughter ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 372, [2] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0386-9 (įr.)

Kalifo rūmai : metai Kasablankoje / Tahir Shah ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 372, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9986-16-685-6 (įr.)

Karališkas kraujas : romanas / Vanora Bennett ; iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 636, [2] p. – Tiražas 2700 egz. – ISBN 978-609-01-0230-5 (įr.)

Kerėpla : mano gyvenimas su IS / Marlo Donato Parmelee ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 318, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0374-6

Ledų mergaitės : romanas / Dorothy Koomson ; iš anglų kalbos vertė Rima Rutkūnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 433, [3] p. – Tiražas 2200 egz. – ISBN 978-609-01-0419-4 (įr.)

Magdalenos evangelija : [romanas] / Kathleen McGowan ; iš anglų kalbos vertė Dalė Virginija Jakutienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 455, [1] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-0385-2 (įr.)

Mėlynoji laimės mopsė : [romanas] / Darja Doncova ; iš rusų kalbos vertė Lina Vyšniauskienė. – Kaunas : Mileda, 2012 (Vilnius : BALTO). – 337, [2] p. – (Ironiškasis detektyvas. Jevlampija Romanova: bylą tiria diletantė ; 17). – Tiražas [2500] egz. – ISBN 978-9955-787-21-1

Nepremijuotas – ne žmogus : humoras, ironijos ir t. t. / Rimantas Klusas. – [Vilnius] : Žuvėdra, [2012] (Vilnius : Ciklonas). – 141, [3] p. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-669-95-1 (įr.)

Pribuvėjos išpažintis : [romanas] / Diane Chamberlain ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 379, [3] p. – Tiražas 2500 egz. – ISBN 978-609-01-0461-3 (įr.)

Raštai / Vaižgantas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Pradai, 1994- . – ISBN 9986-513-38-3 (įr.)

T. 22: Varia, 1897-1933 / [parengė Vytautas Vanagas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011 (Vilnius : Petro ofsetas). – 495, [1] p. : iliustr. – Tekstas liet., lenk., rus. – Tiražas [700] egz. – ISBN 978-609-425-068-2

Švytėjimas : [romanas] / Stephen King ; iš anglų kalbos vertė Lilija Vanagienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 502, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0356-2

Taip priėjo gyvenimas : [eilėraščiai] / Brolis Bernardas OFM (Saulius Belickas). – Vilnius : [Nestandartiniai.LT] : Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, 2012. – 167, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-95189-5-4

Trys kryžkelės : tautos rūpintojėlio Jono Aisčio lemtys : [poezijos giesmė] / Klemensas Gerulis. – Vilnius : [Karminas], 2012 (Vilnius : Karminas). – 39, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-8031-20-1

Vasaros knyga : [romanas] / Tove Jansson ; iš švedų kalbos vertė Gelminė Bauraitė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 163, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02246-5

Žirgyno pamokos : romanas / Sara Gruen ; iš anglų kalbos vertė Aušra Karsokienė. – Vilnius : Vaga, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 356, [2] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-5-415-02247-2 (įr.)

Žudiko dukterys : [romanas] / Randy Susan Meyers ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 381, [1] p. – Tiražas 2300 egz. – ISBN 978-609-01-0387-6 (įr.)

 

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

 

Abėcėlė / Kazys Jakubėnas ; iliustravo Taida Balčiūnienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – [32] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0347-0 (įr.)

Begalybė : [romanas] / Sherrilyn Kenyon ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 333, [2] p. – Ciklo „Niko kronikos“ knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0355-5 (įr.)

Girios glūdumoj : [proza vaikams] / Giedrė Bulotaitė. – [Vilnius : Vilniaus menininkų „Plekšnės“ klubas], 2012. – 47, [1] p. : iliustr. – Tiražas [200] egz. – ISBN 978-9955-615-16-3

Ida iš šešėlių sodo : romanas paaugliams apie meilę ir amžinybę / Kristina Gudonytė. – Vilnius : Tyto alba, 2012 (Vilnius : BALTO). – 191, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9986-16-895-9 (įr.)

Medžiotoja : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Aušra). – 196, [2] p. – (Nakties pasaulis ; [kn. 7]). – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-609-01-0370-8 (įr.)

Pasakų skrynelė / iliustravo Gintaras Jocius. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Standartų sp.). – 71, [1] p. : iliustr. – Tiražas 8400 egz. – ISBN 978-609-01-0169-8 (įr.)

Prikeltoji : [apysaka] / P.C. Cast ir Kristin Cast ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 276, [2] p. – Ciklo „Nakties namai“ 8-oji knyga. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0421-7 (įr.)

Ragana Lilė ir vampyras su klibančia iltimi : [apysaka] / Knister ; iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas ; iliustravo Birgit Rieger. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 53, [3] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0331-9 (įr.)

Smaragdinis atlasas : [romanas] / John Stephens ; iš anglų kalbos vertė Valdemaras Kvietkauskas. – Vilnius : Alma littera, 2012- . – (Įr.)

Kn. 1. – 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 326, [2] p. – Tiražas 2800 egz. – ISBN 978-609-01-0377-7

Ta, kuri gyvena šalia jūsų : [romanas] / Lisi Harrison ; iš anglų kalbos vertė Gabija Ryškuvienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Kaunas : Spindulio sp.). – 244, [4] p. : iliustr. – Ciklo „Monstrų vidurinė“ 2-oji knyga. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-609-01-0357-9 (įr.)

Tyla : [romanas] / Becca Fitzpatrick ; iš anglų kalbos vertė Donatas Masilionis. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print). – 363, [2] p. – Ciklo „Puolęs angelas“ 3-ioji knyga. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-609-01-0384-5 (įr.)

Vampyrės dienoraštis : [romanas] / L.J. Smith ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Labuckienė. – Vilnius : Alma littera, 2010- . – (Įr.)

Kn. 7: Sugrįžimas. D. 3: Vidurnaktis. – 2012 (Vilnius : BALTO print). – 468, [2] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0346-3

Virusas : [romanas] / Michael Grant ; iš anglų kalbos vertė Zita Marienė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : BALTO print/Logotipas). – 413, [1] p. : schem. – Ciklo „Išnykę“ 4-oji knyga. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-01-0369-2 (įr.)

Žiemos mergaitės : [romanas] / Laurie Halse Anderson ; iš anglų kalbos vertė Ina Jakaitė. – Vilnius : Alma littera, 2012 (Vilnius : Spauda). – 268, [2] p. – (Beveik suaugę, ISSN 1822-6981). – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-609-01-0416-3

 

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras