Almis Grybauskas. Apokrifas

Kornelijaus Platelio nuotrauka

 

Iš Filologo užrašų apie Kalbėjusį

...klaidos raitosi Kliuviniai
su klajojančiais siužetuos raiteliais
nesurandančiais nei kelio nei prasmės
Deriniai nederantys prie kraštovaizdžio akivaizdžiai
it akivaruose antikvarų aitvarai..
– Sumautais laikais gyvename – sakydavo –
kai nėra herojų nė tranų
tiktai knirpiantys kinivarpos vartotojai
visada tą patį pakartojantys
ir galvoskaudos ir elgsenos nešiosenos
ištirtos taupios tiesos tirpimo modelį...

...kaip žemėlapių skauduliai
neteisybe tvinstančios upės
miestų votys... – Gana!
O kur liepsna! – sušukdavo –
Regėjimai atplėšiantys nuo žemės
Šeimos Nuo žodžių? Sklendžiant tyloj...
Tik žvaigždės po kojų rodosi o iš tikrųjų – šukės
abejonių Silogizmo:
Malda mažiau nei tikėjimas
Įtikėję peržengiam kūną
Kūnas yra malda

 

Pasijos

Fantastinė vaikystės geometrija –
kampai aštriausi reginiai neįprasti
Ir apmeti išsyk tiek daug į priekį...
Tai iš dabartės žiūrint O tuomet –
pulsuoja prietema...

Neapskaičiuosi Daug nežinomųjų
Jokių lentelių Logaritminių liniuočių
Tik pojūtis kad didelis esi
Ir toks juokingas...

Kaip besimylintys ežiai...
Atstumo šerkšnas Nuotolis šviesos (Iš kur?)
Neįveikta lygtis lyties ir grožio
(Nors ir nereikėjo – viskas sukosi kiek per aukštai
nuo žemės)

...taip niekad ir nesupratau savęs nei Jo –
Tik tuštuma kiaurymė oras Kaip malda
Juk tai taipogi oras Vėl automatika
Vėl pasyvu Sukuosi
sukamas Kas patikės
kad pats suku šias kryžmenas buvimo...

 

De profundis

Maušas bus Greitkelis
Tarp pusiau tuščios ir pilnos pusiau
kur nelyg koks aisbergas aštriomis briaunom
stalkerio akin tvieskia stalkraštis

Kai istorija šitiek kartų perrašyta
ir tiesa iškraipoma nebeatpažįstamai
kai paniekintas jeigu ne užgintas
arba noriai išsiginamas tikėjimas

ar dar gali dūžt ir aižėti stiklas
ir betonas kloti žmogaus namų pamatus
kai keliai vyniojas ir tik viską apvelia
o vanduo ištykšta nepagirdęs trokštančio?

Klausi atkakliai atsako negaudamas
kol nusvyra rankos ir sakai gentainiams:
– Maušas bus! Žodžiai pranašų
užmiršti seniai dūla pergamentuose

 

Antras Atėjimas

Vietoj sielos – raumuo
Kraujo indas pritvinkstantis...
žarnos... atrajojimas vakarykščio
Seifuos – banko sutartys Testamentai
pagal kuriuos gyvens naujos kartos
Žemė kosminėj tuštumoj
Ir tikėjimas Kažkuo be išganymo