Dainius Dirgėla

D. Dirgėlos autoportretas

rekomendacijos
 
norėjau gauti Kūrėjo statusą
Kūrėjo iš K didžiosios
 
balsas iš viršaus
paklausė ką sukūręs esi Sūnau
 
pasaulius sakau tam balsui
daug pasaulių iš žodžių vaizdų spalvų ir garsų
 
gerai Sūnau iš viršaus sako balsas
ateis laikas parodysi viską
 
o dabar dar reikia
rekomendacijų
 
bent dviejų iš Kūrėjų iš K didžiosios
ir iš Kritiko arba ės irgi iš K didžiosios
 
gerai atsakau aš tam balsui
gal Jūs galite rekomenduoti
 
negaliu Sūnau negaliu
Aš esu iš Valdybos
 
klausk Sūnau tų dvylikos
Iš Vakarienės iš V didžiosios
Iš Paskutinės iš P didžiosios
 
o tie dvylika ne Valdybos nariai
naiviai klausinėju to balso
 
ne Sūnau aš vienas esu Valdyba
Pirmininkas ir abiejų Dvasia
Iš viršaus tęsia balsas
 
gerai sakau balsui
o Kritikė gali būti mergelė iš M didžiosios
 
žinoma gali Sūnau
Mergelė Kritikė mūsų visų
ir recenzentė
 
girdėjau nespėja visų
recenzuoti ir rekomenduoti
o ir tie dvylika nuo stalo vis nepakyla
vis nepabaigia vakarieniauti
 
turėk kantrybės Sūnau
Kantrybė kaip ir Kūrėjas
iš tos pačios K didžiosios
 
gerai aš kantrus
sakau balsui tam iš viršaus
 
Ech tu K... K... K...
iš K didžiosios
 
Kantrybe Tu mano
 
 
užupio krantinės: xxi amžiaus alchemija

Rinkitės butus skulptorių, filosofų, alchemikų,
kompozitorių, astronomų, poetų namuose.
Nuolaidos net iki 25 375 eur.

Didžiausias butas Poetų name:
trečias aukštas, penki kambariai,
151 kv. m, balkonas 21 kv. m,
orientacija r/v.
                                             Iš NT reklamos

I
bandau įsivaizduoti poetą gyvenantį tokiame poetų
name
įsivaizduoti skulptorių filosofą alchemiką
kompozitorių ir astronomą gyvenančius
kaimynystėje

mano vaizduotė peržengia savo ribas
ir aš einu pas poetą į poetų namus išgerti raudonojo
vyno
pas skulptorių padiskutuoti apie biustą ir torsą
pas filosofą ir alchemiką pasiskolinti filosofinį akmenį
pas kompozitorių pagroti keturiomis rankomis
ir išeiti keturiomis kojomis
pas astronomą išbandyti hinc itur ad astra

mano vaizduotė peržengia užupio krantinių ribas
ir mano rankoms įsako spausti durų skambutį

ar čia gyvena poetas klausia mano drebantis
vaizduotės palieptas balsas

ar čia gyvena skulptorius filosofas alchemikas
kompozitorius astronomas čirvirvirpa balso stygos
neramios

laisvą ir nepažodinį frazės
hinc itur ad astra vertimą į krypties vektorių
girdi iš baimės ir gėdos
liepsnojančios mano ausys
iš anapus kiekvienų durų

II
taip čia gyvena poetai mokantys linksniuoti žodį mama
taip čia gyvena skulptoriai keičiantys tavo kūno
skulptūros formas
taip čia gyvena filosofai pabrėžiantys žodį turėti ne būti
taip čia gyvena kompozitoriai grojantys kitų nervais
ir kaulais
taip čia gyvena astronomai pažįstantys žvaigždes
mercedes ir bmw
taip čia gyvena alchemikai radę būdų viską paversti auksu

o kur gyvena poezija

III
tokia čia negyvena sako prie vartų apsaugininkas
ant piršto sukdamas ryšulį raktų

tokios nėra gyventojų sąraše priduria
kortelė petras ant jo krūtinės

jūs pas ką?

IV
aš pas angelą

bet ne tą kuris stovi
suakmenėjęs gatvės žemupyje

ir ne pas tuos kurie plastiko kūnais iššokę
iš 3D spausdintuvų tupi išsibarstę po visą miestą

aš pas tą kuris kūno neturi
bet yra

kaip ir poezija

 

vilnius–londonas–vilnius

vėl atidėtas skrydis
tirštas londono rūkas
pradėtas rašyti bet nebaigtas
pačiam sau atvirukas

1.
londonas soho parkelis
sėdžiu ant suoliuko viršum galvos
vietinis purpt karvelis

atrodau tarsi ką tik nubalintas
obels kamienas graužia rūgštis
visus mano vidinius kirminus

staričok
sako praeidamas
šerlokas holmsas

brexit&happy end
atsakau jam šlifuoto marmuro
šypsena

2.
vilnius
lukiškių aikštės dykuma

kur nutūpti karveliui
kur šešėly lapijos
prisiglausti

paliktas vienišas medinis arkliukas
niekas nebežaidžia vytauto
nuo baltijos iki juodosios

niekas smėlio dėžėj
nebesupila jokios kalvelės

netgi nebesibučiuoja
ant suoliuko po alyvų žydinčiu krūmu
paryčiais čiulbant lakštingaloms

stovi tarsi parduotuvėje
su užrašu paminklai aplink
vien kinų granito ir marmuro plokštės
paruoštos mūsų vardams

beri į tarpuplokščius
žolės sėklas tikėdamas

gyvybė yra galingesnė
už kapines

Dainiaus Dirgėlos nuotrauka iš ciklo „Vilnius balose“