Dominykas NORKŪNAS

Užkalbėjimas
(senovės lietuvių naudotas mirusiems prikelti)

Iš seno į jauną, iš jauno į seną; iš gimties į mirtį, iš mirties į gimtį.

Žemei nužeminus,
Niekiui suniekinus,
Šventumui pašventinus,
Dievui įdievinus.

 

Aistiškas

Vangūs, lėti, tylintys
laiko ratai ritosi,
tačiau išliko
akys
pilkšvai mėnuliškos,
iš vilko
skolintos.

Ataidi tolimos –
praeitis ir ateitis –
ir užsnūsta
abi
ežero bedugnėje
sulipdytos
į rutulį.

 

Laidotuvių skaičiuotė

Laiko eismas
prasmę
neigia
kaulus maudžia
valią laužia
bet iš jo išeina
naujo kelsmo
gausmas
kaskart
iškeliaujant –

jam
jai
jiems
joms
tau...

man

Hakeldama
                           Todėl ta dirva iki šios dienos
                           vadinasi Kraujo dirva.
                                               Mt 27, 8

Suplėkusiu išdavystės
tvaiku atsiduoda
kriptos;

Nuo karščio garuojanti
žemė –
nuoskundis palaidotų
ateivių,
negalinčių užmirt dorai
svetimam mieste;

Ir vis aidi
į tako
grindinį
atsimušą
trisdešimt
sidabrinių:

kraujo
kraujo
reika-
laujam
krisdami
į tavo
saują

kraujo
kraujo –
nieko
naujo...

Savižudis apaštalas
tyliai keiksnojas
susigūžęs

antkapio –

jo klausimai
nebus
atsakyti.

Hakeldama–Hakeldama

Nežinios dirva.    

            
                                    
* * *
Nieks daugiau nematė
Ahasvero...

Pasivadinęs Izmaeliu iš Kobrynios,
jis XVIII a. atvyko
į Vilnių
ir 200 metų
dirbo sinagogos
archyvuose.

Kritus Imperijai
dingo
nežinia kur.

Į miesto šaligatvius
ir laiptines
įsigėrė jo
rami eisena
ir
lėtos mintys,
mušančios
apgaulingai
amžinos tverties
taktu...

Nieks daugiau nesutiks
Ahasvero –


Dar prieš šimtmetį
kažkuriuo
Vilniaus skersgatviu
jis
    nu
        žings
                 nia
                       vo
                            į

                                 Šeolą.

 

Žiemgališka pakasynų giesmė
(mirusį prie šermenų stalo sodinant)

Trinksi tranksi kaulai
Pragaro makaulėj
Trinksi tranksi kaulai
Iš kitų pasaulių!

Sėsk, brolau, ir valgyk,
Ir neimk į galvą!
Te mirtis netrukdo,
Tuoj užkursme ugnį!

Trinksi-tranksi-trakši
Traška tavo kaulai
Pragaro makaulėj
Jau kitam
                pasauly...