Jaunojo Jotvingio premijos laureatas Nerijus Cibulskas

„Poetinio Druskininkų rudens“ laureatai

manipuliacija.lt nuotraukos

Iš ligų katalogo

Nesuspėji laiku nuspausti – stabligė.
Pasaulio prisigeri – kempinligė.

Pasiutligė, kada klaidžioji vidiniuose labanoruose.
Iš kukurūzniko ant tavęs mėto priešnuodžius.

Vandenligė, kai pamiršti iš viso šito išplaukti.
Akmenligė, kuomet guli viskuo apsimetęs.

Opaligė. Didelis, apgraužtas eilėraštis,
nuo kurio nebeturi vaistų.