Poezija


Sara Poisson

2013-05-29 12:50:55

  Skaitantysis Netikėtai išaušta nuostabi dienatarytum įstatymas draudžiantis skaityti:kūnai, pasipuošę neregėtų formų šešėliais,prabangi veidų ir juos parėmusių kaklų įvairovė,geri žmonės blogiausia šio žodžio prasme,raudonas dubuo lyg tobula žaizda, tobulaiapskritas ir apie tai nepajėgiantis susivokti,autobusas, pilnas miego, ir vaikas su geltonameliono košelės šviesa viduriuos. Tačiau pusiaukelėje staiga gnybteli kita šviesa irkrintančių medžio kaulelių garsas:juodų kovų būrys lyg d...


Gvidas LATAKAS

2013-05-21 19:10:17

Pečius Visgi ne liurbis Inčirauskių jaunikliskad pečių sutvėrėpaveikslams pleškintidailų tokį – iš geležies skardųir vario kniedžių pražiojusį pakurą –gurkt pirmą prarijo – prastiesiems paveikslams? – lendaGintalas su klausimais– kaip tik patiems geriausiems –kam jų tiek? prikepėkepa paveikslaikur beeičiau stebi manenieko nesako(tai ne numylėtas kinas) kvadratai verčia slinktispavargusias akisgainioja skersaiišilgai   Iš Valdemaro mišiolo Vis labiauir labiau prasiskolinu kas sugr...


Ernestas Noreika

2013-05-15 13:43:41

1. visą žiemą nepaleidžia nuojauta,kad kažkuriame veidrodyjeyra užšalusi undinė – –atsikartojanti blyksniais,folijos gėlėm,sudužusiais termometrais – –– – jos varvantis liūdesyslabai panašusį mėnulio apspjaudytą sieną,sapnų degantį krioklį 2. naktimis girdis, kaip ji bando ištrūktiš spindinčių ašmenų,kaip atsargiai mėgina iš žvynų išsinerti,narintis sau kaklą ir per įrėžtą amalgamąišplaukt, gal iškristi– – tiesiai drimbant iš veidrodžio žemėn,tada dar ilgokai kankintis,kol tamsa atplombuoja...


Antanas Janonis (1894–1963) gimė Velželio k., Velžio vlsč., Panevėžio r. Motina – Marijona Siaurytė-Janonienė. Tėvas – Jurgis. Antanukas lanko pradžios, o vėliau realinę mokyklą Panevėžyje. Baigęs gimnaziją 1912 m. įstoja į Kauno kunigų seminariją. 1918 metais, per Tris karalius, įšventinamas kunigu. Pirmoji paskyrimo vieta – Raudėnai. Vėliau blaškomas iš vienos parapijos į kitą. 1948 m. perkeliamas į Žiobiškį. Pasibaigia klajonės. Įkandin brolio kunigo atsikelia penkeriais metais jaunesnė ses...


Simonas Bernotas

2013-05-07 18:57:47

Gimiau 1993 m. Kaune, baigiau Vilniaus „Sietuvos" vidurinę mokyklą. Šiuo metu Vilniaus universitete studijuoju lietuvių filologiją ir ispanų kalbą.   Mozaika Kaip sutarę susitikomPaskutiniam reiseVisi kelrodžiai rodė į prieblandasGabaliukas nakties įkrito akinImpulsyviai nusprendėm pabėgtiUžribinPakavomės daiktus tvarkingai sulankstydamiDrabužius kaip mokė mamosĮsidėdami tik svarbiausia tik tai ką bijojomPalikti stengdamiesi nieko nepamirštiSusidarinėjom sąrašus būtinaiIšdėliodavom tok...


Alis Balbierius

2013-05-01 11:08:25

* * *Žiema įstrigus kaip strėlė į žemęBalandžio plaukus taršo pūgosNagais aštriais akėja žemės odąTiktai kaštono pumpuras lyg kalnasAnt šokoladinės šakelės augaDangaus mėlynėje kuri gilėjaLyg akys upės su ledonešio blakstienomKada pro debesis atsiveria miražasAuksinio kūno vasaros mauduolėsTačiau grakštesnio nei Cezanne'o –Dangaus mėlynė ir taškelis saulėsViršum kaštono pumpuro lyg kalno   * * *Snaigės kristalas, kurs auga debesy, kadaise buvo mano alsavimas, buvo alsavimas tavo, buvo a...


Dalia Bozytė

2013-04-23 20:01:17

* * * Sandalo medis ūžia,lapoja galvoj neapsakomo grožio.Kam man jo reikia,jei vyšnią po langu turiu.Vyšnia purpuro uogom,o vyšnioj berniukas.Jis skina ir valgo, ir juokias,ir laužo šakas atsispirdamas.Gležnos tos uogos,o berniuko širdisgeležinė.Geležinė širdis, kraujo gyslomkarštom išraizgyta.Bet ir ją sudaužysši maža, kiek pablyškus mergaitė.Vienu žvilgsniu sutrupinsnetrukus prisirpus rausvai. Ką darys tas berniukas?Išspjaus dar neapčiulptas vyšnias.Pagraužtas rūdžių nulinguosį Pluščiausko...


Ineza Juzefa janonė

2013-04-17 15:09:02

  *abejoneslyg skalbinius išgręžiauvanduo nuvarvėjovirvę tarp medžiųištempusišdžiausčiauant vėjoišgiedrijau dangųlyg kepalą duonosdelnu nuglaisčiauišglamonėjaulaukiau Tavęso kaip laukiauatsistojus prie langoakis pražiūrėjau   *ramybės be vilties nėrao ji anapus  pasiliko –svarbus gyvenimo laimikis –vienatvėježvelgiu į giedrą rytąir nežinauką man su juo daryti   *vieno  žmogaus netektispasaulio visai nesutrikdovargano gyvulio išraiškadykvietėj stoviniuojupo dangumivisai abej...


Valdas Gedgaudas

2013-04-09 20:51:45

Valdas Gedgaudas(1962–2013) IŠ NEIŠLEISTOS KNYGOS„STIPRĖJANTI JUODA" MĖLYNAS MOTYVAS Jei turėčiau balandžio sparnusnusiplėščiau užkasčiau juosir duobei užlygintai tyliaikad nieks negirdėtų ištarčiau:„čia ilsisi mano sparnai" arba įstiklinčiau įsirėminčiauankštoj pernykščių tarpstočių būdelėjant medvaržčio seno šalia dulkančio odmaišiokuriame gurgžda smulkintų nuotaikų skiautėsrimtesniems vargonų taisymo atvejams – pasikabinčiau jei turėčiau balandžio sparnusjei žinočiau neabejočiaukad jau...


Tadas Žvirinskis

2013-04-03 18:33:01

Rãsos Kupolių naktį, per Rasas,Gulėjau žaginy, įsivaizduodamasEsąs situacijos viešpats.Ant liežuvio galo sukosi didingasPažadas: „Ir po šiuo žaginiuAš pastatysiu šiaudų karalystę,Ir Hado liepsnos jos nepraris,Kol drėks vyrų akys iš laimės,O moterų šakumos iš geismo,Nes meilė tetrunka trejus metus –Visai kaip tarnyba sovietiniam laivyne..." Ko gero, tai buvo vienas iš tųRetų atvejų, kai išmintingai nutylėjau,Nes ko vertas mandravimasKai vyturiai sumigę ant žemės,Rytuose saulės betykant švytin...