Humoristinio eilėraščio tema „Parašiau iš nevilties vien formą / ir be formos porą turinių“ konkurso laureatų eilėraščiai

Humoristinio eilėraščio tema „Parašiau iš nevilties vien formą / ir be formos porą turinių" konkursas

I vieta

 

Antanas A. Jonynas

Haiku

Kiek romantikos!
Ant mylimosios peties
nutūpus gulbė

 

II vieta

Laurynas Katkus

Grafas D. išlenkė grapos
taurelę, ir jam užėmė kvapą.
– Ba! Devynioliktam amžiuj, menu,
jos skonis buvo kaip kraujas švelnus!
– tarė grafas ir grįžo į grabą.

 

III vieta

 

Dainius Dirgėla

Sakiniai

parašiau iš nevilties vien formą
ir dar be formos porą turinių
bandžiau įvykdyti poezijos reformą
nuo stalo genijų paėmęs porą gurinių

iš lieto stiklo formos
vis pilsčiau skystą kūrinį
pripildamas virš normos
bandžiau nuryti turinį

springau dusau ir spjaudžiau ugnimi
mane užvaldė turinio drakonas
toliau kovojau su neviltimi
jaučiausi tarsi trečias brolis jonas

galvojau kad esu pigmalionas
palietęs formą jai suteiksiu turinio
iš jo pradės byrėti milijonas
tačiau aplink girdėjau tik baik dūrinti

iš formos liko formalizmas
iš turinių – tik trupiniai
statyk nestatęs procedūrų klizmas
neaprašys jų jokie sakiniai

 

Vieno eilėraščio konkurso nugalėtojas Ričardas Šileika. Aistės Jūrės nuotrauka