Liaudies išmintis. 33 lietuviškojo dzeno koanai

1. Nėra to blogo, kas neišeitų.

2. Duok durniui į kelią.

3. Peršokęs griovį pasakyk hip hop.

4. Meilės trumpos kojos.

5. Tyli kiaulė ir už šiaudo griebiasi.

6. Ne šventieji didžią naštą pakelia.

7. Obuolys nuo obels – dar ne pavasaris.

8. Dovanotam arkliui žodis žvirbliu išlekia.

9. Kas kardą pakels, tas ir ant liežuvio.

10. Kieno vežime sėdi, to ir skiedros laksto.

11. Kas ieško, tas nevalgo.

12. Bijai vilko – sriubos neišvirsi.

13. Kas tėvų neklauso, užpakalį nusidilgina.

14. Tėviškės ir dūmas iki kelių.

15. Ant durnos galvos nesimato miško.

16. Blogam šokėjui ir akmuo kruta.

17. Nespjauk į šulinį kaip katinas į lašinius.

18. Blogas paukštis vagos negadina.

19. Rytas už vakarą gėdos nedaro.

20. Kalk geležį, kol dantys išbarškės.

21. Moki žodį – greit pasensi.

22. Nuo durnumo velnias uodegon.

23. Sena meilė be dūmų.

24.  Neverk pametęs – ratams lengviau.

25. Iš dainos žodžio nepapūsi.

26. Vilką tik grabas ištiesins.

27. Su kuria pasiklosi, su ta išsimiegosi.

28. Daug rankų ir kelią koja rodo.

29. Kiek vilką bešersi, vis tiek trečias pašalinis.

30. Į balą puolęs, pjausi ką pasėjai.

31. Darbymetyje ir akmuo verkia, tinginio valgomas.

32. Gimęs šliaužioti sotus nebūsi.

33. Anksti kėlęs nerūdija.

 

Harmonizavo ARTŪRAS VALIONIS