Ričardas ŠILEIKA. Pusvalandis privalomo laisvalaikio

„Jos šiltos, gatvinės..."
J. V. apie nuotraukas


Ričardo Šileikos teležinutės, be jokių visuotinai reikšmingų progų išsiųstos įvairiems bendrininkams

Rimvydo Strielkūno nuotraukaLietuvos vakaras: gurkšnis škotiško viskio, kultūros savaitraščio nuotrupos, prašymai pamažinti vėją, atsisakymas vykti pajūrin. Daug aplaižytos žemės, lingavimo į taktą, rutinos rūdžių. Žiūriu į grįžtančiuosius. Lietsargio neskleidžiu. Ričardas

Žaliuosiuose snyguriuote snyguriuoja, baladošius vėjas šiukšliadėžėj, aš be kojinių, beržai be kėkštų, boružiukėlė ant vazono atbrailos, ant stalo pirkinių sąrašas, kaimynas masturbuoja automobilio variklį, aš nevemiu, aš marinuoju būtąjį kartinį. Revizorius Ričardas

Vaivos kailiai, Vaivos mailius, Vaivos tigras, Vaivos negras, Vaivos skiedros, Vaivos viedras, Vaivos seksas, Vaivos reksas, Vaivos blynai, Vaivos kinas, Vaivos lūpos, Vaivos pupos, Vaivos miegas, Vaivos blėkos, Vaivos šakės, Vaivos blakės, Vaivos trikotažas, Vaivos ažiotažas, Vaivos frustracija, Vaivos adoracija, Vaivos juosta, Vaivos uostas, Vaivos vos vos, Vaivos jau jau, Vaivos jaustukas, Vaivos jungtukas, Vaivos skeltukas, Vaivos trintukas. Eiliavo R. Š.

Keista: kokia blaivi ryto šviesa. O vakar juk viskas buvo krustelėję iš savųjų vietų. Ričardas prie migracijos departamento priimamojo.

Kas sugalvojo filtrą? Kas sugalvojo flirtą? Mano rankos nešulėtos, negaliu tau ištiesti prakaituotos plaštakos. Mano kaimynas dvokiantis, mano kaimynė nepraustašiknė. Po pauzės šliupščiojanti pauzė yra vyr. giminės. Vakarės saulės braukomas veidas yra senyvo Pavilnio žydo. Ričardas iš archyvo

Tebūnie, kas parašyta grėbliais ant požieminio daržolapio. Tebūnie sėklos startas, tebūnie pūstažandis vėjas ant Merkinės piliakalnio. Grįžtu iš trasos tuščiom rankom, užkrėstas sapnuotom boružėm. Ričardas be bilieto

Kuosų sėbrės Verkių Riešės fazendoje neskubrom knebinėja ką lestino. Eilinė Tarybų Sąjunga 36 autobuse dzvimbia ir ūkia langastikliais, kiauradūrėm, klebaturėkliais ir keleivių dantimis, kaulais, taipgi vidaus organais. N metų n mėnesio n pirmadienį vėl įjungiami dar neataušę varikliai, spūstelimi numaigioti mygtukai. Tik dabar perskaičiau Tavo pareiškimą. Atsiprašau, šiandien vėlyvas ir nevikrus. Riccardo X-Plus

Vilniuje jau nebelyja, parko takai nukloti klevažiedžiais, tik akimirką krusteli Gedimino žirgas: nuo balno sprunka pasibaidžiusi tuteišė varniokė. Bokšto varpai nesustabdo nė vieno praeivio, o mano akis mirkteli nepažįstamosios akiai.

Viską skaičiuojantis ir apčiupinėjantis ketvirtadienio vėjavėjis. Žalgirio stotelėj balzamuotų veidų permanentinė galerija. Pro tarpplytį prasimušęs menkakilmis gyslotis skelbia manifestą. Į europarlamentarą Gentvilą panašus keleivis įsigyja vienkartinį bilietą už vieną litą ir keturiasdešimt centų. Autobusas stabteli prie Vilniaus implantologijos centro. Ričardas po seanso

Tikrinu tarpplanetinį ryšį, tikrinu šaknų plėtros planus, tikrinu būtos dienos rentabilumą, tikrinu susapnuotus pinigus, tikrinu nakties danguje parašytą tekstą, tikrinu džinu verčiamą toniką, tikrinu komparatyvistinės teorijos pradmenų išbaigtumą. Varškės sūrio vartotojas Ričardas iš virtuvės

Įdagas: vakarykštės dienos tulžis. Kūmas Lionginas, išėjęs parūkyti kelioms minutėms, nepriekaištingai įsirėmina tarpduryje. Žinių radijas propaguoja kraujo donorystę. Į atskirus konteinerius kemšu stiklą, popierių, plastmasę. Išplaunu grindis, išpurtau kilimėlius, iš pašto dėžutės išsitraukiu Gyčio Norvilo atvirlaiškį. Žaliuosiuose lyja su pauzėmis. Nusisukęs Ričardas

Pirmame plane pasileidėlės trūkažolės, antrame plane išsiskėtėlės varnalėšos, trečiame plane siemičkas gliaudančios Lentvario menkarūbės mergos. O ašen valkiojuos šuntakiais, tikrinu šiukšliadėžes, sotinu akis vaizdų mana. Aplink daug daug kokčios privačios nuosavybės. Į kitą konteksto dirvožemį introdukuotas Ričardas Geležėlė

Nestabteliu prie pakelės arbūzų, pakelės melionų, pakelės moters. Skambinu susapnuotam anonimui, žadėjusiam išvesti mane į tirštažiedžius asfodelijų pievynus. Užtraukiu užuolaidas, nuleidžiu uždangą, kuo nuoširdžiausiai meluoju pats sau (tai vienas iš malonumų). Žydų, rusų, karaimų kapinių lankytojas Trakuose Ričardas Šileika

Mišria technika atliekama šiandienos debesinija. Bevališkai trypčioju savo rezervate, plūduriuoju savo tvenkinėlyje. Pensininkių margasuknės reklamuoja flioksus ir rudbekijas. Autobuso kaimynė domisi investicija į nekilnojamąjį turtą. Verkių rūmų prieigose rugpjūčio vėjas absoliučiai nepaiso statuto. Mano sapno esamojo laiko tariamoji nuosaka – ką tik prisimintas Rokantiškių kėkšto vizitas. Geltonmarškinė paauglė pamišėliškai laižo neatpažintą subjektą. Ričardas

Tik tęvas lietaus ypas, moterys garsiai šnekučiuojasi apie šermenims tinkamas žvakes. Kaži ko sunerimęs baltmarškinis keleivis, ant jo kelių padriki „Šiaurės Atėnai". O kaip mane sudėlios ši diena? Į Santariškių dangų įsikirtęs automatinio skėčio laikytojas Ričardas Būgnininkas

Sveika, drėgnakelne Keliautoja iš taško A į tašką T. Šviečia naktį, šviečia dieną, šviečia naktį, šviečia dieną Elektrėnų žiburiai. Nematomas žvėris vėl prišiko prie Dangaus durų. Teks kreiptis į seklių biurą. Teks kreiptis į Žaliabarzdį ir Raudonpilvę. Teks tarkuoti, čečkuoti, rūšiuoti ir gramuoti. Ričardas Buntininkas Puntininkas

Šio ryto Uldis Bėrzinis, tipenantis vabzdžių žingsniais. Pietų mėlynmarškinis Vytautas Dekšnys, nepažįstamas sukulentas Birutės Jonuškaitės kabinete, Aido Marčėno prakaituota plaštaka, draugingumą deklaruojanti Jono Mikelinsko žilabarzdė.Vakaro visas likęs alfabetas, graužtukai, prišnerkštos kojinės, savų taisyklių įgyvendinimas. Ričardas, keliaujantis niekur.

Bus gerai, bus nurašyta į nuostolius, į nuomones, į nuotaikas ir į nuodėmes. Bus daugiakvapių prisiminimų, bus šlapios kelnaitės ir šlapi marškinėliai, liks prakąstas pomidoras, gausės dulkių mumyse, dainuos devendra banhart. Bus prastai, teks kartoti ir kartotis, pasilikti šįsyk prie slenksčio, spoksoti stikladugnio veidrodin. Teks tęsti išsigalvota, daugel teisių išmainyti į pareigas. Ričardas Trumpakelnis

Neišsiųsta žinutė po dideliausio lietaus ir griausmažaibių: drumsti Riešės vandenys, prie turėklo ožkelė, elektros nėra ir vandens. Vilniuje įvestas autobusų rudens režimas. O pakelių žolėms nė motais atšvytuojantys ašmenys.

Penktadienio vakaro vėjas nuokalnėn, nuokalnėn, nuokalnėn. Vienu šūviu dviejų vilkų nenupyliau. O dabar regiu, kaip įkaušėlių autobusas – svinguodamas – neria pušyno properšon. Susikaupęs grįžtu pas pranciškonus ir pralaku visas bobų vasaros santaupas. Gal šiandienos epopėja mane užbaigs klaustuku. Geležėlių neberandąs Ričardas

Nakties antrą valandą dešimt minučių Nidos policijos automobilis pralėkė Pamario gatve. Vėjas susigūžė žolėse. Švyturys toliau sąžiningai dirbo savo darbą. Molo žuvėdros snūduriavo žibinto šviesplotyje. Naktinis bastūnas šlamštė vienatinį obuolį. Dangus tirštėjo rugsėjo žvaigždėmis. Neregima ranka spūstelėjo klozeto vandenį. Ričardas iš Urbo kalno varpinės

Ok, patiko man Tavo svoris, Tavo metaforos mėsa, Tavo metonimijų kaulai, Tavo liežuvio glaistas, Tavo kalorijų glorijos, arabeskų freskos, burundukų pusseserės voverės, Tavo gyvulinis ir augalinis mąstymas, Tavo impulsyvus ir radioaktyvus vyzdžių substratas. Sužavėtas ir apalpęs Ričardas Toks

Iš Pietų artėju į Vidurį. Ukmergės laukuose primityvistine maniera nupaišytos karvės. Bukonyse elektrastulpis ant šono, debesų kontrabanda Deltuvoje, belarusas su plūgu Šėtos miestelyje, manyje vėjų talžomas chrizantemų kupstas, manyje vėjų ardomas chrizantemų rūmas. Ričardas

Toks geltonpradis mikroautobuso užpakalis, užteptas purvo glaistu. Pats mediciniškiausias maršrutas „Stotis–Santariškės" kimšte prikimštas. Apsmurgėlis galiorkos keleivis su Regimanto Tamošaičio knyga „Vitaminų pardavėjas". Nerimastingai teliuskuojantis kontekstas – pertemusi pertekusi Kalvarijų aklažarnė. Mano gimtojoj burnoj – stiprus česnako kvapas. Nervinkimos! Nervinkimos! Ričardas iš Timuro būrio

Pasikosėdamas, šiek tiek mieguistas, žvilgčiodamas iš padilbų. O vėliau jau nugirsdamas ir pastebėdamas. Dažniau kvėpuodamas. Vis kaupdamasis vieną gražų pavakarį įbristi. Ričardas prie posūkio.

Koja ant kojos: sėdžiu už upės, stengiuosi susirinkti save. Ryto sapnas pateko į užmaršties katalogą. Mano prižiūrimose dantų krapštukų ganyklose susitiko Jono Meko ir Sigutės Ach avelės. Pats laikas užsidegti ugnelę. Kolaboruotas Ričardas

Evangelikų reformatų skverelyje pats sau – keliolikai minučių. Ryto gaiviavėjis permanentiškai performuoja šešėlių mizanscenas. Pora plunksnėtų aktoriukų pėdinėja po akiratį be jokių vaidmenų. Čia ir dabar scenarijus prima vista yra pats tobuliausias. Žinau: neilgtrukus vienintelis žiūrovas pakils iš savo (?) vietos ir užsuks pas ponią Valentiną kokių nors saldumynų. Teesie ta laisvaeigė! Agurkiažmogis Šileika

Tamsose nelieka rūšių, spalvų, skaičiaus ir svorio matų. Man patinka numirusi emocija, susiliejęs peizažas, apspangęs kūnas, bevietė padrikėlė mintis, nei iš šio ir nei iš to švokštelėjusi vėjasrovė, beužsimezgantis tarpterpinis vaizdinys. Ir – įtempta ausis anapusybės balsui nugirsti. Ričardas prie sustabdytos pilnaties

O, mano įsimylėtos nugaros! O, užnugario saldžiarūgštės intrigos ir mirtinos paslaptėlės! O, kaukolių kaukolėlių įvairovė! Laisvų vietų kiekis ribotas! O, pakelės trūkažolės trūkažolės! Apvarytos dulkėmis ir švinais. Bet vis tiek gaudančios vyzdžius šią paskutinę mano kelionę. Suantspauduotas Ričardas Rudasis

Sutemusį sutemusį vakarą įgarsina Jeff Buckley. Aukštaitijos nuotaikos uždengtos Dzūkijos emocijom. Niekaip nesugebu suspėti, nepajėgiu aprėpti ir apibrėžti. Plūstančios srovės įelektrina, įmagnetina, gyvastį gožia gyvastimi. Ir todėl vien tik dėl to. Rytoj – rugpjūtis, išsiilgtoji. Ričardas Toks

Degalinės galinsoga sekmą rugsėjį – mano akyse. Kriokiantis didžiatalpis benzovežis – mano ausyse. Kalvarijų turguje kvepia lašiniais, rudens gėlėmis, čigonais, nuodų tarakonams reklama, bulvėmis po 1.30 Lt, bičiulės Danguolės pirktais baravykais, įpjauto mano piršto krauju. Vakaro metą prašalaitė vapsva knebinėjasi kosmėjos baltažiedy. Ričardas Bemarškinis

Vėluojantis vėluojantis vėluojantis tendencingas smulkmeniškas susisvarbinantis neįforminantis atsisakantis atsisakantis atsisakantis netikintis fragmentuojamas neiškenčiantis liekantis paliekamas netinkantis nesutinkantis. Palaikomas. Ričardas Toks Štai

Įgirtę vyrai veža faršą į sodo namelius. Nuskalbtų veidų moteryse vis gausiau daržagėlių. Vis rupiau skaldomų (skaidomų) dienų ir naktų chemija, fizika, geometrija ir meteorologija. Rezultatai niekada nebūna norimo skonio.

Visada nesugebu protingai pasirinkti. Ir juokingi yra mano samprotavimai apie siekiamybes, išimtis ir išskirtinumą. Vakaras nebūtinai taisyklingai sukirčiuoja būtą (gyventą?) dieną. Blyksteli užtrauktuko segtukas, sapne neatpažįstamas balsas vienatviškai triukšmingai tarsteli Bohumilą Hrabalą. Aš nustembu. Ir – patirtis asimiliuojasi. Pasiilgęs Tavo veido Ričardas Grįžtantis

Šiek tiek daugiau, šiek tiek trumpiau. Ribotų asociacijų tarpinėse stotelėse. Nepamatyta, nepasakyta, nepaliesta, neišlaižyta, tik nereikšmingumais užkliuvusi (kliūvanti). Sąmonės lygtyse. Drumzlinose lygumose. Siekdamas suardyti pernelyg sklandų Ričardas prie deimantinio gluosnio

Nieko besivaidenančio. Įvargusi sąmonė ir beimpulsė vaizduotė kapituliuoja šį įtemio metą. Mano tekste – stiliaus klaidos, šauktukai be reikalo, alogiškumų pėdsakai. Visos svarbybės tokios bežadės ir apgailėtinos. Ričardas dykumoje

Ramus ryto autobusas: balta skrybėlė, ruda snapelinė. Maigantis mobiliojo mygtukus, skaitanti rusiškus anekdotus, nešamas padrikų minčių, atsiprašantis, besibučiuojantys. Pusvalandis privalomo laisvalaikio. Absoliutūs (nes neangažuoti) žvilgčiojimai pro langą. Ričardas Toks

Kosto Strielkūno konkrečioji poezija